Efficio - Konsulttjänster för Inköp och Supply Chain

Vi är världens största konsultbolag med fokus på strategiskt inköp och försörjningskedjor med verksamhet på 13 kontor i Europa, Nordamerika och Mellanöstern. 

Konsulttjänster inom Strategiskt Inköp och Supply Chain

Vi hjälper organisationer att sänka kostnader, förbättra interna processer och utbilda inköpsteam.  

Våra strategiska inköpskonsulter hjälper inköpsfunktioner att själva bli mer effektiva och leverera kostnadsbesparingar. Detta gör att de egna teamen i framtiden kan generera betydande värde för verksamheten och skapa långsiktig konkurrenskraft.

Vi strävar efter att säkerställa att besparingar är mätbara och hållbara – vilket ger större värde för din verksamhet på lång sikt.

Vi tillhandahåller även långsiktig support till våra kunder i form av en Managed Procurement Service.

Våra avgifter är ofta kopplade till ekonomiska resultat. 

Expertis 

Efficio har fullskalig expertis inom inköpsrelaterade områden och är den perfekta partnern för att ta ditt team till nästa nivå. Denna expertis kan levereras i den form som bäst passar era nuvarande organisationsbehov.

 • Kategoriexperter
 • Dataexperter
 • Kunskaps- och forskarteam
 • Efficio Academy
 • Inköpsorganisation
 • Leverans

Insikter 

Vi utnyttjar insikter, data och erfarenhet som samlats av våra konsulter under mer än 20 år från 500+ projekt inom flera sektorer och geografiska områden, genom miljarder dollar i riktade utgifter.

 • Organisationsbenchmarking
 • Kategoriprofilering
 • Kategoririktmärken
 • Kategoriguider
 • Best-in-Class mallar
 • Leverantörsinformation

Teknologi

Appar byggda av experter, anpassade med ditt innehåll och integrerade i ditt ekosystem. Vår teknik förvandlar vår expertis och våra insikter till en sömlös, delad resurs.

 • Initiativ till portföljförvaltning
 • Kategoriplanering och vägledning
 • Inköpsautomatisering
 • Spårning av besparingar
 • Grunderna för upphandling
 • Samarbete med Efficio-experter

Din resa mot en bättre inköpsprocess börjar här

Ta kontakt med en av våra experter för att lära dig hur Efficio kan hjälpa din organisation.

The Procurement Experts

Se våra tjänster

 

Våra tjänster

Programvara för inköp

 

eFlow: vår kunskap - din plattform

eFlow är en programvara för inköp långt utöver det vanliga. Genom att kombinera kraftfull teknik med expertis från världens största leverantör av inköpstjänster, kommer eFlow att guida dig till bättre beslut under hela upphandlingens livscykel, höja kompetensen och stärka hela din organisation.

Our Offices